Makulering og skrald

Det er en opgave, der kræver minutiøs planlægning, når en virksomhed med knap 90 ansatte og en hel del forskelligt maskineri skal flytte. Det kan jeg i hvert fald tale med om, efter at det firma, hvor jeg er ansat som afdelingsleder, nu er kommet godt igennem flytningen til nogle nye og dejlige lokaler i industrikvarteret her i byen.

Af hensyn til ønsket om at holde produktionen af forskellige pålægspølser i gang med så få afbrydelser som muligt, havde vi på forhånd valgt, at selve flytningen skulle foregå i en weekend, hvor et flyttefirma havde til opgave at flytte de maskiner i produktionen, der skulle med ud i de nye faciliteter, ligesom computere og møbler fra administrationen også skulle flyttes.

Nogle af vores gamle og stort set udslidte maskiner valgte vi at sende til skrot, og der var allerede inden flytningen installeret nogle nye maskiner til afløsning for dem i vores nye domicil. Vi aftalte med et vognmandsfirma, der er vant til at tage sig af afhentning af storskrald, at de skulle fjerne de gamle maskiner i ugen efter vores flytteweekend.

I de to uger op til selve flytningen havde vi fået opstillet en stor affaldscontainer på vores parkeringsplads, og den blev faktisk afhentet og byttet ud med en tom hver eneste eftermiddag, for vi havde en masse affald, som vi løbende fyldte containeren med.

I vores administration gik vi også i gang med den helt store oprydning, for i et depotrum havde vi masser af gamle regnskaber og andre papirer, som der ikke længere var grund til at gemme, så dem skulle vi ikke have med ud i vores nye domicil. Alle de gamle papirer blev sendt til sikkerhedsmakulering her, for dem ville vi ikke have liggende et eller andet tilfældigt sted, hvor enhver kunne snage i dem.

Det var min opgave at koordinere alt, hvad der havde med affald at gøre, så jeg havde en tæt kontakt med det vognmandsfirma, vi havde hyret til afhentning af affald både før og efter flytningen. Jeg må sige, at det overordnet set var en god oplevelse, for vognmandsfirmaet var bestemt indstillet på at yde os så god en service som muligt.

Selvfølgelig løb vi da ind i nogle få drilske situationer i den proces, men de fleste af dem var stort set uden betydning. Et enkelt lidt alvorligere uheld blev det dog også til, men heldigvis uden personskade af nogen art. Uheldet skete, at en lastbil en tag tabte en container ( sådan en container her ) ude på vores parkeringsplads, og den gled stille og roligt over i en af de parkerede biler, som fik nogle grimme buler på frontpartiet.

Det var ganske enkelt en menneskelig fejl fra chaufførens side, idet han glemte at låse containeren fast på lastbilen efter at have trukket den op med det spil, som man bruger til den slags. Det var mest irriterende for den kollega, hvis bil havde taget skade, men det var naturligvis vognmandsfirmaets forsikring, der dækkede for udbedringen af skaderne på bilen.

Resten af flytningen forløb uden problemer af nogen art.

Disclaimer

Skriv en kommentar