Voldsforbrydelser

I 2023 blev der registreret lige knapt 31.000 voldsforbrydelser. Der er tale om et lille fald i antallet set i forhold til 2022. Det er dog stadig voldsomt mange voldsforbrydelser. Og når vi så også får oplysninger om, at 43% af voldsforbrydelserne handlede om vold mod kvinder, så kan sindene virkeligt komme i kog. Om du tænker voldtægt eller hustruvold, er sådan set ikke sagen her. Sagen er nemlig, at samtidigt med, at vi får disse oplysninger, så kan vi også læse, at mange voldsofre skal vente i årevis på at få erstatning! Det er her, harmen virkeligt blusser op.

Krav på erstatning nu

Vold er årsag til psykiske problemer, fysiske problemer, depressioner, angst mv. Og pengene fra erstatningen bruges netop til medicin, terapi og forskellige behandlinger – måske massage eller fysioterapi. Så, hvis du har været udsat for vold – og især hvis du er kvinde – så skal du altså sørge for at finde en god erstatningsadvokat – helst én, der har mange års erfaring med offererstatning. Jo, det er triste nyheder.

Og jeg kan ikke trøste dig med, at tallet for voldsforbrydelser er faldet, og kun udgør 44% af alle forbrydelser. Det er altså ikke gode tegn. Især ikke, når vi tænker på, at det tager meget lang tid at få erstatning. Men er det hele sandheden? Hvor lang tid tager det fx at få erstatning for piskesmæld? Dette er jo en ret kompliceret lidelse, som mange bilister døjer med, fordi de har været indblandet i en af de mange små trafikulykker, der aldrig nogen sinde bliver anmeldt til politiet. Har du været indblandet i en af dem, og har du symptomer på piskesmæld, så skal du henvende dig til en advokat, der kan varetage sådan en sag. Du vil gøre livet nemmere for dig selv.

Du vil også gøre livet nemmere for erstatningsadvokaten, hvis du, senest 72 timer efter ulykken, har været hos lægen, hvor en mistanke om piskesmæld er blevet skrevet ind i din journal. Din advokat vil nemlig værdsætte en kopi af det afsnit i din sygejournal, når han skal kommunikere med forsikringsselskaberne, som skal dække omkostningerne til erstatningen.

Samme problem med patienterstatning

På samme måde forholder det sig, hvis du skal have patienterstatning eller har fået en arbejdsskade.

Arbejdsskader er dog et kapitel for sig selv. Ofte bliver din fagforening involveret i sagens gang. Den skal jo udbetale dagpenge til dig. Nogle gange kan fagforeningen være lidt svær at kommunikere med. Også selv om den egentlig burde varetage dine interesser. Derfor: Du skal altid sørge for at finde den rigtige erstatningsadvokat.

Det er ikke din fordel at tale med en advokat, der kun ved noget om trafikulykker, når du i virkeligheden skal have erstatning for en arbejdsskade. Det er dog en stor fordel for dig at have en advokat tilknyttet din sag, så du ikke selv kommer til at begå alle de fejl, som hhv. forsikringsselskaber eller fagforeninger kan udnytte til dit uheld. En god advokat sikrer dig, at det ikke sker, netop fordi han eller hun har den rigtige kompetence og erfaring.

Disclaimer

Skriv en kommentar